Pierwszy na świecie filament ceramiczny

Druk 3D materiałów ceramicznych w technologii FDM/FFF to nowa technologia formowania addytywnego elementów ceramicznych, która znajdzie zastosowanie głównie w sferze wytwarzania prototypów i niewielkich serii produkcyjnych detali o skomplikowanych geometriach, jakich nie można wyprodukować przy użyciu innych technik wytwórczych. Po uformowaniu modelu przez drukarkę 3D, detale wymagają odpowiedniego post-processingu, w który wchodzą m.in. odspojenie oraz spiekanie.

Ceramiczne filamenty Spectrum bazują na poliamidzie, co odróżnia je od innych, pokrewnych materiałów do druku 3D w formie drutu, wykorzystujących metal, które bazują np. na stosunkowo toksycznym POM. Detale drukują się w bardzo niskich temperaturach, na poziomie 150-160°C przy temperaturze stolika roboczego na poziomie 40-50°C.

Po zakończonej pracy detal można poddać typowej obróbce w postaci usunięcia struktur podporowych, szlifowania powierzchni (która staje się błyszcząca), czy nawiercania. Następnie należy przeprowadzić tzw. odspajanie, czyli usuwanie środków wiążących. W zależności od gatunku ceramiki zawartej w filamencie, może mieć on różną formę ? np. kąpiel w dedykowanym, powszechnie dostępnym środku chemicznym (np. aceton). Ostatni element obróbki to wypiekanie w piecu.

Wszystkie modele 3D zaprezentowane na zeszłorocznych targach Formnext 2019 zostały wykonane na drukarce 3D BCN3D Sigma, co potwierdza, że doskonale sprawdzają się w środowisku desktopowym.

Nowe ceramiczne filamenty Spectrum bazują na najbardziej powszechnych materiałach z nowoczesnej ceramiki:

  • węglik krzemu SSiC
  • azotek krzemu Si3N4
  • tlenek glinu Al2O3
  • tlenek cyrkonu ZrO2
Spectrum w sieci Nasz Instagram

Bogata oferta filamentów

Portfolio ponad 50 filamentów o wszechstronnym zakresie właściwości i zastosowań.

Wysoka jakość produktów

Innowacje, know-how w zakresie wytłaczania i najwyższej jakości filamenty to filary filozofii Spectrum. Nasz zespół nieustannie pracuje nad rozwojem nowych materiałów i ich zastosowaniami.

Polska produkcja

Wszystkie oferowane filamenty wytwarzane są w 100% w Polsce.

Profesjonalna pomoc techniczna

Wykwalifikowany zespół służy wiedzą na każdym etapie od doboru materiału aż po ostateczne efekty wydruku.

Nie wiesz co wybrać?

Porównaj filamenty

Dodano:

Porównaj filamenty Wyczyść
facebook twitter youtube vimeo linkedin instagram whatsup