Wybierz rodzaj filamentu

PC

PC/PTFE

Filament Spectrum PC/PTFE ze względu na swoje właściwości jest materiałem o szerokim wachlarzu zastosowań przemysłowych. Wydruki z filamentu PC/PTFE można poddawać obróbce skrawaniem w celu uzyskania idealnie gładkiej powierzchni.

  • produkcja części o niskim współczynniku tarcia
  • wytwarzanie części izolujących cieplnie, elektrycznie i termicznie
  • produkcja niskoobciążonych kół zębatych i elementów przeniesienia napędu
Bogata oferta filamentów
Wysoka jakość produktów
Polska produkcja
Profesjonalna pomoc techniczna
facebook twitter youtube vimeo linkedin instagram whatsup