Wybierz rodzaj filamentu

HIPS

HIPS-X™

Zwykle pełni on rolę podporową dla elementów wytwarzanych z ABS, gdzie po zakończeniu procesu wytwarzania podpory z HIPS-X rozpuszcza się w stężonym roztworze kwasu cytrynowego (D – Limonen).

  • materiał podporowy dla ABS
  • zastosowania przemysłowe, które wymagają elementów odpornych na uderzenia lub części z możliwością częściowego rozproszenia energii
  • prototypowanie modeli koncepcyjnych
Bogata oferta filamentów
Wysoka jakość produktów
Polska produkcja
Profesjonalna pomoc techniczna
facebook twitter youtube vimeo linkedin instagram whatsup