Wybierz rodzaj filamentu

Seria przemysłowa

ABS Kevlar

Spectrum ABS Kevlar to konstrukcyjny filament kompozytowy powstały na bazie ABS z dodatkiem włókien aramidowych potocznie znanych jako kevlar.

 • branża automotive
 • wytwarzanie części do użytku finalnego
 • oprzyrządowanie produkcyjne

ABS GP450

ABS GP450 wykazuje znacznie wyższą wytrzymałość mechaniczną niż inne podobne materiały dostępne na rynku.

 • branża automotive
 • wytwarzanie części do użytku finalnego
 • oprzyrządowanie produkcyjne

ABS Medical

Filament Spectrum Medical ABS to wysokiej jakości materiał zaprojektowany do zastosowań medycznych.

 • druk spersonalizowanych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta lekkich protez
 • wytwarzanie struktur pomocnicznych w rehabilitacji
 • wzornictwo przemysłowe

PC/PTFE

Filament Spectrum PC/PTFE ze względu na swoje właściwości jest materiałem o szerokim wachlarzu zastosowań przemysłowych. Wydruki z filamentu PC/PTFE można poddawać obróbce skrawaniem w celu uzyskania idealnie gładkiej powierzchni.

 • produkcja części o niskim współczynniku tarcia
 • wytwarzanie części izolujących cieplnie, elektrycznie i termicznie
 • produkcja niskoobciążonych kół zębatych i elementów przeniesienia napędu

PP

Spectrum PP charakteryzuje się wysoką elastycznością (wydłużenie aż do zerwania – 500 %), odpornością na uderzenia oraz zmniejszonym momentem bezwładności w porównaniu z częściami metalowymi.

 • części do użytku końcowego
 • funkcjonalne prototypowanie
 • modelowanie przemysłowe

PA6 Neat Natural

Główną cechą PA6 Neat NT jest jego zwiększona wytrzymałość mechaniczna w porównaniu do innych tworzyw sztucznych.

 • wytwarzanie części użytku finalnego
 • funkcjonalne prototypowanie
 • modelowanie przemysłowe

PA6 Neat Black

Spectrum PA6 Neat BK pozwala na długoterminową (20.000h) pracę w temperaturze 120°C, zachowując jednocześnie wystarczające właściwości mechaniczne.

 • wytwarzanie części użytku finalnego
 • funkcjonalne prototypowanie
 • modelowanie przemysłowe

PA6 CS20 FR V0

Filament Spectrum PA6 CS20 FR V0 to nowy, ognioodporny materiał konstrukcyjny na bazie poliamidu 6. Zastosowane wypełniacze ceramiczne zwiększają stabilność termiczną bez powodowania problemów z przetwarzaniem.

 • wszystkie aplikacje, w których ważna jest ognioodporność
 • wykonywanie podzespołów o dobrej elektroizolacyjności
 • produkcja części przeznaczonych do pracy w wysokich temperaturach

PA6 GK10

Cechą charakterystyczną Spectrum PA6 GK10 jest z niski wpływ wilgoci, wysoka odporność temperaturowa oraz dobra izolacja elektryczna w porównaniu z niemodyfikowanym PA6 oraz PA66.

 • funkcjonalne prototypowanie
 • drukowanie elementów pracujących w rzeczywistych warunkach
 • oprzyrządowanie produkcyjne

PA6 CF15

Cechą charakterystyczną tego materiału jest zmniejszona o połowę absorpcja wilgoci w porównaniu do czystego PA6, a czas wchłaniania wody jest czterokrotnie mniejszy w stosunku do czystego PA6.

 • funkcjonalne prototypowanie
 • drukowanie elementów pracujących w rzeczywistych warunkach
 • oprzyrządowanie produkcyjne

PET-G FX120

Wytworzone za pomocą filamentu PET-G FX120 części charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną, odpornością temperaturową, a także mogą być poddawane sterylizacji z wykorzystaniem pary wodnej.

 • produkcja przedmiotów, które muszą być wykorzystane jako adsorbenty energii
 • produkcja uszczelek o wysokiej odporności chemicznej
 • części użytku końcowego

PET-G FR V0

Spectrum PET-G FR V0 to nowy, bezhalogenowy, ognioodporny materiał do druku 3D powstały na bazie popularnego PET-G.

 • wszystkie aplikacje, w których ważna jest ognioodporność
 • powłoki lub osłony chroniące obwody elektryczne, gdzie występuje ryzyko powstawania ognia
 • modele koncepcyjne

PET-G HT100

Spectrum PET-G HT100 nie zawiera styrenu, jest materiałem o lekko wyczuwalnym zapachu, posiadającym dopuszczenie do kontaktu z żywnością.

 • funkcjonalne prototypowanie
 • drukowanie elementów pracujących w rzeczywistych warunkach
 • testowanie produktów

PET CF15

Jest to najłatwiejszy na rynku materiał wypełniony włóknem węglowym przeznaczony do drukowania 3D i wykazuje znacznie lepsze właściwości temperaturowe oraz mechaniczne niż materiały na bazie PET-G.

 • branża automotive
 • elementy maszyn tekstowych i biurowych
 • aparatura i inżynieria precyzyjna
Bogata oferta filamentów
Wysoka jakość produktów
Polska produkcja
Profesjonalna pomoc techniczna
facebook twitter youtube vimeo linkedin instagram whatsup